Site Haritasıİstek ve Öneri Formu
Bilgisayarlı Tomografi
Hastanemizden Duyurular
ETKİNLİK TAKVİMİ
Bilgisayarlı Tomografi
Nevşehir Devlet Hastanesi Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi

BT tetkiki nedir?

BT tetkiki vücuttan geçen X ışınının özel detektör sistemi ile algılanıp gelişmiş bilgisayarlar kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlar.

BT tetkikinde görüntü nasıl elde edilir?

BT Teknisyeni hastayı tetkik odasına alır ve BT masası üzerinde uygun pozisyonda uzanmasını sağlar. Çekimi yapılan vücud bölgesi ve organların değişik kalınlıkta ve yüksek görüntü kalitesinde kesitsel (aksiyel) görüntüleri elde edilir. Elde edilen görüntüler bilgisayarda yeniden işlenerek farklı düzlemlerde reformat görüntüler veya 3 boyutlu (MIP/VR) görüntüler elde edilebilir .

Radyoloji merkezimizdeki yüksek teknolojiye sahip 64 kesit MDBT cihazında çekim süresi oldukça kısaldığından nefes tutma problemi yaşayan hastalarda ve çocuklarda rahatlıkla çekim yapılabilmektedir.

BT tetkikine hazırlık nasıl yapılır?

Damar yolundan ilaç kullanılması gereken tetkiklerde hastanın aç olması gerekeceğinden tetkikten bir gece önceki akşam yemeğinden sonra hiç bir şey yememesi uygundur. Çok acil durumlarda açlık süresi 4-6 saate kadar inebilir.

Ağızdan kontrast madde alınması gereken durumlarda su içerisine karıştırılan kontrast maddenin tetkikten 1 saat önce içilmeye başlanması gerektiğinden hastanın randevu saatinden 1.5 saat önce merkezimizde bulunması gerekmektedir.

Gereken hastalarda rektal yoldan (makattan) ilaç verilebilmektedir.

Elde edilen kesitsel görüntüler dijital sistemde arşivlenmektedir. İstenirse film basılarak veya CD'ye kaydedilerek hastaya verilebilir.

BTA nedir?

BT Anjiografi, vücut damarlarındaki kan akımını gösterebilen özel bir BT tetkikidir. Günümüzde üstün multidetektör BT (MDBT) teknolojisi sayesinde tanısal amaçlı anjiyografik işlemler artık büyük oranda BTA yöntemiyle yapılmaktadır.

BT Anjiografi tetkiki nasıl uygulanır?

Hasta BT masasına yatırılır ve en uygun kol toplar damarına ince bir iğne yerleştirilir ve kontrast madde enjekte edilir. Çekilecek bölgeye göre hastaya pozisyon verilir. Görüntülerin net olabilmesi için çekilecek bölgeye göre 6-10 sn hastanın nefesini tutması gerekebilir. Hasta tetkik sonrası aktif yaşantısına dönebilir, hastanede yatması gerekmez.

Kontrast madde kullanımının yan etkileri nelerdir?

Hasta kontrast maddenin damar yolundan enjeksiyonu sonrası, kola yayılan sıcaklık hissi ve ağızda metalik bir tat hissedebilir. Bu normal olup 1-2 dakika içerisinde geçecektir. Kontrast madde içindeki iyoda karşı tetkik sırasında ve sonrasında kaşıntı, döküntü gibi kendiliğinden düzelen hafif allerjik reaksiyon görülebilir.

Hastada, baş dönmesi ve nefes almada zorluk gibi şiddetli allerjik reaksiyonlar ortaya çıkması durumunda çekimi takip etmekte olan hemşire veya uzman doktor uyarılmalıdır.


Hastanın daha önceden bilinen astım, allerji hikayesi varsa veya hasta Beta-blökör, interleukin-2 kullanıyorsa uzman doktorumuz allerjik reaksiyon riskini azaltmak için tetkik öncesi anti-allerjik ilaç önerebilir, ayrıca farklı kontrast madde uygulamasına karar verilebilir.

Daha önceden hiç allerjik reaksiyon geçirmemiş kişilerde az miktar test dozu vererek veya başka yöntemlerle kontrast madde allerji riski değerlendirmesi yapılamamaktadır. Riskli hastalarda çekim sonrası ilk 20 dakika damar yolu açık kalmalı ve hastalar bu süre dolana kadar radyoloji kliniğinden ayrılmamalıdır.

Kontrast madde vücutta parçalanarak böbreklerden atılır. Kontrast maddenin böbrekten atılmasını geciktirebilecek hastalıklarda (ileri yaş [70 yaş üstü], Diabetus Mellitus, Multipl Myelom, böbrek hastalığı, gut, konjestif kalp yetmezliği) veya böbreklerde yan etki oluşturabilecek kemoterapatik veya diğer nefrotoksik ilaç kullanan hastalarda, kontrast madde kullanımı böbrek fonksiyonları üzerine olumsuz etki yapabilir. Bu durumlarda son 30 gün içersinde yapılmış olan serum Kreatin ölçümünün normal olması durumunda kontrast madde uygulanabilir. Serum Kreatin düzeyi yüksek olan kişilerde duruma göre inceleme kontrast madde verilmeksizin yapılabilir, alternatif bir yöntem (örneğin MR) uygulanabilir, çekim ertelenebilir veya tamamen iptal edilebilir.

BT Anjiografi hangi durumlarda kullanılır?

1. Ciddi ancak tedavi edilebilir bir hastalık olan pulmoner emboli tanısı için akciğer damarlarının görüntülenmesinde,

2. Hipertansiyon hastalarında,

3. Şüpheli böbrek hastalığı olan kişilerde böbrek arterlerinin görüntülenmesinde

4. Böbrek nakli planlandığında, böbrek vericilerinde, böbrek damarlarının görüntülenmesinde,

5. Aort ve büyük damarlardaki anevrizmaların (genişleme) görüntülenmesinde,

6. Aorta veya aortun büyük dallarında gelişebilecek damar duvar ayrışması (diseksiyon) tanısında,

7. Beyin içerisindeki küçük anevrizma (baloncuk) ve damarsal anomalilerin (arteriovenöz malformasyon) tanısında,

8. Bacak damarlarında ve beyni besleyen ana damarlarda daha sık görülen aterosklerotik hastalıkların (damar daralması, tıkanması) tanısında,

9. Toplardamarlarda pıhtı oluşumu (trombozis) tanısında, (özellikle bacak ve alt karın bölgesinde görülebilecek pıhtılar akciğere hareket ederek akciğer damarlarında tıkanmaya neden olabilir.)

10. Daralmış damarlardaki kan akımını düzeltmek amacıyla kullanılan stentlerin tedavi sonrası kontrolleri BTA ile yapılabilir.

11. Travma geçiren hastalarda damar yaralanmalarının değerlendirilmesinde,

12. Tümörü olan hastalarda cerrahi girişim öncesi tümör dokusunu besleyici damarların görüntülen-mesinde kullanılır.

BT'de kullanılan radyasyonun hasta üzerine etkisi nedir?

BT tetkikinde X-ışını kullanıldığından gebelik riski olan hastaların teknisyen veya doktorunu bu konuda bilgilendirmesi gerekmektedir.

BT tetkikinde vücuda uygulanan iyonizan radyasyon oldukça düşük de olsa kanser riski oluşturmaktadır. Ancak BT tetkikinin yüksek ve doğru tanı özelliği, taşıdığı düşük ihtimalli potansiyel risklerle karşılaştırıldığında bu tetkiki birçok hastalıkta ön plana çıkarmaktadır.

BT raporunu ne zaman alabilirsiniz?

BT filmleri uzman radyologlar tarafından değerlendirilip yazılan raporlar çekimin ertesi günü saat 14.00'de hazır olacaktır. Bazı özel durumlarda raporun çıkması 48 saate kadar gecikebilir. Bu durumda hastaya gerekli açıklama yapılacaktır.

Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiyografisi yapılacak hastaların tetkik öncesi nelere dikkat etmesi gerekmektedir?

Koroner anjiografi veya koroner arterlerde aterosklerotik hastalık riskinin belirlendiği kalsiyum skorlama yapılacak hastaların tetkikten 1 gün önce sigara, kahve, çay, alkol, uyarıcı ve enerji verici içecekler ile diyet hapı, viagra türü ilaçları kullanmaması ve tetkikten 1 saat önce merkezimizde olması gerekmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiyografi tetkiki nasıl gerçekleştirilir?

Hastanın kalp hızı monitorize edilerek takip edilir. Kalp hızı yüksek olan hastalarda, görüntü kalitesini artırmak amacıyla kalp hızı dakikada 65 atımın altına inmesi için çekim öncesi doktor tarafından ilaç kullanımı (Beta-blökör grubu ilaç) gerekebilir.


Bilgisayarlı Tomogrofi Koroner Anjiyografi tetkiki kontrast madde verilerek gerçekleşir. Kalp anjiografi-sinden en önemli farkı kontrast maddenin veriliş şeklidir. Kalp anjiografisinde, kontrast madde kasık bölgesindeki atardamardan kalbe uzatılan kateter aracılığı ile verilirken Bilgisayarlı Tomogrofi Koroner Anjiyografi'de kontrast madde (yaklaşık 100-150 ml) koldaki bir toplardamardan ince bir iğne ile verilir. BT cihazı, kalbe kontrast maddenin ulaştığı zamanı belirler ve kontrast madde kalbe ulaştığında yüzlerce kesitsel görüntü alır. Bu kesitsel görüntüler uzmanlar tarafından bilgisayar aracılığıyla işlenerek koroner damarların ve kalbin yapısı 3 boyutlu olarak elde edilir. Hastanın tetkik süresince (yaklaşık 8-10 saniye) nefes tutması gerekmektedir.

Kalsiyum Skorlama (CaS) nedir?

Kalsiyum skorlama, gelişmiş Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile dünyada bir numaralı ölüm nedeni olan koroner kalp hastalığı yönünden genel tarama yöntemidir. Bu tetkik, kalp damarlarında (koroner arterler) meydana gelen aterosklerotik değişikliklerin (damar sertliği/kireçlenmesi) derecesini (skorlama) rakamsal olarak gösterir. Elde edilen kalsiyum skor değerleri koroner arter hastalığı için risk analizinde kullanılır.

Kalsiyum Skorlama tetkiki nasıl uygulanır?

Kontrast madde kullanılmadan kalp bölgesinden elde edilen kesitsel görüntüler bilgisayar sistemleriyle incelenip damar sertliği olan bölgeler işaretlenir ve sertlik derecesi belirlenir. CaS için özel bir hazırlık gerekmemektedir.

Bilgisayarlı Tomografi cihazında koroneranjiyografik tetkik yapılabilir mi?

Merkezimizde bulunan 64 kesitli Multi Dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi cihazı özellikle kalp damarlarının katetersiz görüntülenmesinde çığır açan bir tekniktir. Bilgisayarlı Tomografi, anjiografi ile kombine edilerek koroner arterler hakkında anatomik detay sunabilmektedir. Çekim süresi çok kısa olan bu cihaz ile 8-10 sn gibi bir sürede kalbin ve kalp damarlarının üç boyutlu anjiografik görüntüleri elde edilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi Koroner anjiyografik en sık hangi hastalarda kullanılmaktadır?

Koroner Bilgisayarlı Tomografi anjiyografi en sık atipik (kalp damar hastalığı için tipik olmayan) göğüs ağrısı şikâyeti olan hastalarda kullanılmaktadır. Bu incelemenin önemli bir avantajı da koroner arterlerle beraber hastanın akciğeri ve torakal aorta da değerlendirilmektedir. Böylece hastanın şikâyetlerini açıklayabilecek alternatif tanılar ortaya konarken sessiz duran bir akciğer tümöründe erken tanı şansı doğacaktır. Bu tetkik, kardiyoloğun yapacağı risk analizi sonucu seçilmiş hastalara önerilmektedir.

BT Koroner Anjiyografisi atipik göğüs ağrısıdışında kimlere uygulanmaktadır?

• Acil Bölümünde farklı göğüs ağrısı bulguları olan hastaların değerlendirilmesi;

• Stres testi koroner hastalık için kuşkulu olduğunda direkt kateter anjiyografiden kaçınmak istendiğinde;

• Koroner bypass greftlerinin durumunu ve stent açıklığını değerlendirme;

• Hafif stenotik veya yumuşak plakları tespit etmek;

• Yukarıdaki kullanım alanları dışında aort patolojileri, sol atrial trombus, hipertrofik kardiyomyopatilerde myokard kalınlığı, kalp boşluklarının ve aort patolojilerinin değerlendirilmesi de diğer kullanım alanlarıdır.

Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiyografi sonrası hastanın hastanede kalması gerekir mi?

Kalsiyum skorlama veya koroner anjiografi yapılacak hastalarda kalp hızını azaltmak için kullanılacak ilaçlar nadiren de olsa geçici baş dönmesi ve sersemlik hissi oluşturabilir. Tetkik sonrası hasta aktif yaşantısına döner, hastanede yatması gerekmez.

Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiyografi hangi durumlarda yapılamayabilir?

Kontrast madde vücutta parçalanarak böbreklerden atılır. Böbrek fonksiyonlarını bozan böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, multipl myelom gibi hastalık hikayesi veya daha önce geçirilmiş şiddetli kontrast madde allerjisi varsa kontrast madde kullanılmamalıdır. Hastanın bilinen bir allerjik rahatsızlığı (astım, saman nezlesi, kontrast madde allerjisi) ya da gebelik riski olması halinde çekimi yapan teknisyen veya doktoru bu konuda bilgilendirmesi gerekmektedir.


Kurumlar
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hast. Kurumu
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Belediyesi
Nevşehir Üniversitesi
Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü
Kurumlar
Nevşehir Halk Sağlığı İl Müdürlüğü
Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği
Nevşehir Devlet Hastanesi
Ürgüp Devlet Hastanesi
Nevşehir Ağız ve Diş Sağ. Merk.
Kozaklı Fizik Tedavi Hastanesi
Önemli Linkler
MHRS Randevu
Hastane Laboratuvar Sonucu
BİMER
E - Nabız
E Bodro
Kurumsal E Posta
Kurumlar
Sağlık Bakanlığı E Posta Sistemi
Sağlık Bakanlığı Bilgi Edinme
Sağlıkta Buluşma Noktası
+90 384 228 50 50
MESAJ
Nevşehir Devlet Hastanesi
Copyright ©2015 Web Tasarım medyatör